กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา)

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) 

กิจกรรมสำนักงาน


วันที่ 20 กันยายน 2565 
นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ประมงจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานกรมประมง จังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปืม ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา 
จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมในพิธีจำนวน 200 คน ปล่อยพันธุ์ปลายี่สก จำนวน 300,096 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลแม่ปืม  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และได้ให้เกียรติ
1. มอบเกียรติบัตร "เกษตรกรดีเด่น สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ/ สถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ  ระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย
2. มอบเกียรติบัตร แก่ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) จำนวน 3 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  131   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  95  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  85  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  82  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  76  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  61  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ