ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) จัดโดย กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการขยายผลขอฃผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ให้มีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถนำไปขับเคลื่อนการขยายผลให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   358   ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ...  312  แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง)   271  ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   229  ประชาสัมพันธ์สนับสนุนสินค้าประมง   212  ประชาสัมพันธ์ งดจับสัตว์น้ำ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565   207  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565    207  ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเยา(Nilla)    204  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธ...  171  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565 (ประชุมส...  169


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ