ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565 (ประชุมสัญจร)

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565 (ประชุมสัญจร) 

กิจกรรมสำนักงาน


วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ ปฏิบัติหน้าที่ ประมงอำเภอภูซาง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565 (ประชุมสัญจร)  ณ ศาลาเอนกประสงค์ สัดดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  โดยได้ชี้แจงข้อราชการของสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ให้ที่ประชุมได้ทราบ และนำไปประชาสัมดันธ์ในชุมชนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ