ร่วมประชุม การสร้างการรับรู้และความเข้าใจตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ร่วมประชุม การสร้างการรับรู้และความเข้าใจตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 

กิจกรรมสำนักงาน


วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ ปฎิบัติหน้าที่ประมงอำเภอภูซาง เข้าร่วมประชุม การสร้างการรับรู้และความเข้าใจตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และแนวทางการดำเนินงานบำบัดรักษาติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ในโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคมบ้านหล่าย หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  131   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  98  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  85  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  82  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  77  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  63  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ