ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยมี นายกรกฎ ประเสริฐวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสากิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  91  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  81  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  79  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  75  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  59  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ