ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงกบในนาข้าว GAP นำร่อง ตำบลสะเนียน

 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน


ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงกบในนาข้าว GAP นำร่อง ตำบลสะเนียน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า ประมงอำเภอเมืองน่าน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงกบในนาข้าว GAP นำร่อง งบพัฒนาจังหวัด ปี 2565 ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าว GAP ณ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 10 ราย รวมจำนวนเกษตรเข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2...  531   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครจากบุคคลทั่วไ...  192  เข้าร่วมให้ความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง...  189  ประชุมหารือเพื่อให้ความเห็นในการเตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตราการอนุ...  165  ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อน้อมเก...  141  ประกาศรับสมัครงานบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองวิจัยและพัฒน...  134  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนเมษายน 2565   118  ประกาศประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   116  เทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมร...  113  ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานในสังกัดกรมประมงครั้งท...  111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

     ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000    fpo-nan@dof.in.th   054716421   054716420   แฟนเพจ