ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน


ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน  2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลัง เพื่อให้พ้นจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเจ้ามหาวงศ์ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการนำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2...  458   การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน   230  ประมงจังหวัดน่าน ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และปรับปรุงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้...  215  ประมงจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ติดตามผลการดำเนินง...  199  รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจ กลุ่มแปรรูปปลานิลของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่...  199  ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน...  185  การแข่งขันการทำอาหารจากกบ (น้องกบจานเด็ด)   156  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครจากบุคคลทั่วไ...  155  ประมงจังหวัดน่าน ประชุมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ตา...  151  ประมงจังหวัดน่าน ร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงาน...  150


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

     ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000    fpo-nan@dof.in.th   054716421   054716420   แฟนเพจ