ปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน วันที่ 22  มิถุนายน 2563 นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายประมวล อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวทิพวัลย์ เวชศาสตร  เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน  ปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน"ฤดูน้ำแดง" ตรวจยึด  อวนล้อม อวนทับตลิ่ง และข่ายล้อม บริเวณแม่น้ำยม หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำบลแม่ยม  ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยฯ หมู่ที่  2  ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ ส่งพนักงานสอบสวนฯ   สภ.เมืองแพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย โครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ   187   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565   154   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   140  ประมงอำเภอลองร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด...  132  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนา...  113  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   104  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  102  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  85   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง   85  ร่วมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจ...  82


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ