สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง คัดเลือกเพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงที่มีศักยภาพ

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง คัดเลือกเพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงที่มีศักยภาพ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-06-19  |   ข่าววันที่: 2020-06-18 |  อ่าน: 569 ครั้ง
 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินศูนย์เรียนรู้การ?เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง คัดเลือกเพื่อพัฒนาศูนย์ฯ เครือข่ายด้านการประมงที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาให้เป็นต้นแบบความสำเร็จและสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดแพร่  ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และประชุมสรุปผลการคัดเลือกศูนย์ ฯ ต้นแบบเพื่อให้การสนับสนุนพัฒนาศูนย์ ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงานด้านการประมงของเกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ คณะกรรมการ ฯ ได้คัดเลือกศูนย์ ฯ ที่มีความพร้อมและเหมาะสมเพื่อรับการสนับสนุนและพัฒนา จำนวน 2 ศูนย์คือศูนย์ฯของนางแก่น ยะยวง  หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสักอำเภอวังชิ้น และศูนย์ฯของนายแก้ว ขึมจันทร์ หมู่ที่  7 ตำบลห้วยโรงอำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (815)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (403)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (351)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (268)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (75)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (73)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000