สำนักงานเศรษกิจการเกษตร  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูฯย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

สำนักงานเศรษกิจการเกษตร  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูฯย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-26  |   ข่าววันที่: 2020-06-26 |  อ่าน: 287 ครั้ง
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563  นายสังวาลย์  ดูระยับ  ประมงจังหวัดแพร่  มอบหมายให้นายไกรเดช  โลกคำลือ หัวห้นากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสมใจ  ตั้งสุวรรณ์  นักวิชาการประมง  และ นายธราพงษ์  อินต๊ะแก้ว  ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานเศรษกิจการเกษตร  ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูฯย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการ  ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกร รวมทั้งปัญหาอุปสรรค  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (813)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน... (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ขอ... (349)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (248)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด... (105)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน Cold Chain Expre... (72)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (71)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (56)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000