ส่งมอบลูกพันธุ์ปลากดหลวง ให้เกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ส่งมอบลูกพันธุ์ปลากดหลวง ให้เกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ วันนี้ 1 พ.ค.2563. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง พร้อมด้วยนางรุจิรา เรืองศรี  ปอ.ร้องกวาง เข้าไปตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังอ่างเก็บน้ำแม่ถาง และอ่างเก็บน้ำแม่ติ๊กพร้อมมอบใบอนุญาตฯ จำนวน 14. ราย  ร่วมกับ นายไกรเดช โลกคำลือ หน.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มฯผอ.อนุวัติ อุปนันไชย พร้อมเจ้าหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ทั้งนี้ทางศพจ.เขต 2 (เชียงราย)ได้ส่งมอบลูกพันธุ์ปลากดหลวง ให้เกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ จำนวน 22 รายๆ ละ750 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย โครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ   188   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565   155   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   140  ประมงอำเภอลองร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด...  132  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนา...  113  ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  106  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   104  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  103  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  85   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ