ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-30  |   ข่าววันที่: 2020-04-30 |  อ่าน: 417 ครั้ง
 

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม Kickoff โครงการ"ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน" ณ กาดสามวัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน และมีกิจกรรมปล่อยขบวนรถยนต์ที่บรรทุกสิ่งของที่จะไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำสิ่งของและหนังสือแสดงความห่วงใยไปมอบและให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ โดยในวันนี้นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางรุจิรา เรืองศรี ประมงอำเภอร้องกวาง นายอาทร หูเขียว ประมงอำเภอสอง นายประมวล อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวศุภกาญจน์ สามแปง เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของ "โครงการใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน"ไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง และอำเภอสองจำนวน 5 ครัวเรือน โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ขอบคุณทุกภาคส่วนครับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (815)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (402)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (350)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (267)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (75)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (73)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000