ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน วันที่ 30 เมษายน 2563 นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม Kickoff โครงการ"ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน" ณ กาดสามวัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน และมีกิจกรรมปล่อยขบวนรถยนต์ที่บรรทุกสิ่งของที่จะไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำสิ่งของและหนังสือแสดงความห่วงใยไปมอบและให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ โดยในวันนี้นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางรุจิรา เรืองศรี ประมงอำเภอร้องกวาง นายอาทร หูเขียว ประมงอำเภอสอง นายประมวล อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวศุภกาญจน์ สามแปง เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของ "โครงการใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน"ไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง และอำเภอสองจำนวน 5 ครัวเรือน โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ขอบคุณทุกภาคส่วนครับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  325   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  246   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  204  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  202  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  196  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    194      171  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   163   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  161  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  153


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ