ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง 

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-08  |   ข่าววันที่: 2020-05-08 |  อ่าน: 1,418 ครั้ง
 

 

“กรมประมง”  ให้เกษตรกรชาวประมง สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง  ได้ที่เว็บไซต์ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php?fbclid=IwAR15C0UAv4vOe0zsO3L1EsUGpRV5ehByMB192FVOzkfTfOEquBsHhcPVZ4g

 

 

 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (1,418)  ข่าวกิจกรรม.. (666) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (543) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (521) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (511) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (506) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (505) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (503) ข้อมูลข่าวสาร.. (499) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (495) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (492) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (474) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (469) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (444) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (442) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (435) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (430) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (428) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (410) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (396)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000