“ ฤดูน้ำแดง ” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ : ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


“ ฤดูน้ำแดง ” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ : ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564 ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : จังหวัดแพร่

“ ฤดูน้ำแดง ” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ : ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564

ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือด้วยวิธีใดๆในพื้นที่จับสัตว์น้ำ ของจังหวัดแพร่ ยกเว้นเครื่องมือประมงบางชนิดที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมงได้

ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

เครื่องมือที่ให้ใช้ได้ :  คือ ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมง               ด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป  เบ็ดเดี่ยว สุ่ม ฉมวก ส้อม ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน และแห ที่ความลึกไม่เกิน 6 ศอก ( 3 เมตร )สัตว์น้ำมีคุณค่า ร่วมกันรักษามิให้ถูกทำลายเกินสมควร สงวนไว้ให้แพร่พันธุ์ถึงลูกหลาน

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.. 054-511999                 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  325   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  246   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  204  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  202  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  196  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    194      171  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   163   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  161  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  153


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ