“ ฤดูน้ำแดง ” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ : ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

“ ฤดูน้ำแดง ” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ : ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2021-05-11  |   ข่าววันที่: 2021-05-11 |  อ่าน: 210 ครั้ง
 

ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : จังหวัดแพร่

“ ฤดูน้ำแดง ” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ : ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564

ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือด้วยวิธีใดๆในพื้นที่จับสัตว์น้ำ ของจังหวัดแพร่ ยกเว้นเครื่องมือประมงบางชนิดที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมงได้

ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

เครื่องมือที่ให้ใช้ได้ :  คือ ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมง               ด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป  เบ็ดเดี่ยว สุ่ม ฉมวก ส้อม ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน และแห ที่ความลึกไม่เกิน 6 ศอก ( 3 เมตร )สัตว์น้ำมีคุณค่า ร่วมกันรักษามิให้ถูกทำลายเกินสมควร สงวนไว้ให้แพร่พันธุ์ถึงลูกหลาน

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.. 054-511999                 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (815)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (350)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (267)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (75)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (73)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000