Thai Stop COVID Pluse (TSC+)

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

Thai Stop COVID Pluse (TSC+) 

ข่าวสารสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2021-04-19  |   ข่าววันที่: 2021-04-19 |  อ่าน: 392 ครั้ง
 

แพลตฟอร์มสนับสนุนสังคมไทย ผู้ประกอบการมั่นใจ  ประชาไทยปลอดภัยโควิด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON) .. (813)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.. (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย .. (349)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด.. (245)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564.. (105)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน Cold Chain Express.. (72)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว.. (71)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ .. (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา.. (56)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000