ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-08-08  |   ข่าววันที่: 2017-08-08 |  อ่าน: 521 ครั้ง
 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ซึ่งตรงกับวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยหน่วยงานกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้  อำเภอน้ำปาด  ได้จัดให้มีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยกำหนดการจัดงาน  ในวันพุธที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อ่างเก็บน้ำคลองตรอน บ้านห้วยแมง หมู่ที่ ๓  ตำบลน้ำไคร้  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำ ๖๐๐,๐๐๐ ตัว


  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,489)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (9,934) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,243) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,131) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,752) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,718) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,615) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,583) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,579) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,567) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,527) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,464) นายยก 4.0.. (1,357) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,329)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,309) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,232) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,230) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,226) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,224) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,165)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000