จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-04-28  |   ข่าววันที่: 2017-04-28 |  อ่าน: 1,083 ครั้ง
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาด และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายสุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล เพื่อส่งเสริมผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการส่งผลผลิตไปยังตลาดต่างประเทศ โดยผ่านผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์มากมาย จึงมีการผลักดันและต่อยอดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้มีการพัฒนาต่อยอดไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ พร้อมกับการส่งเสริมด้านการตลาดควบคู่กันไป อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มเกษตรอินทรีย์ปีละ 15 เปอร์เซ็นต์ จึงจัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การค้า ทีที การ์เด้น

ในงานนี้ หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าพร้อมจำหน่ายสินค้าด้านการประมงที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมประมงทั้งฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านกาประมง เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ร้านปลาเผา ปลาส้ม ปลาทอด การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชเพื่อการบริโภคและการจัดแสดงปลานิล ปลาพระราชทาน ที่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยเฉพาะการเลี้ยงในกระชัง


  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,760)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (10,433) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,359) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,345) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,857) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,813) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,712) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,706) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,672) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,649) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,566) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,522) นายยก 4.0.. (1,410) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,372)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,360) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,334) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,308) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,305) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,300) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,294)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000