ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-02-05  |   ข่าววันที่: 2017-02-05 |  อ่าน: 1,745 ครั้ง
 

      วันนี้ (4 ก.พ. 60) เวลา 09.30 น. พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยพลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เครือข่ายการจัดการผลผลิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอพิชัย 
โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย พ.อ. สุรพงษ์ ดอกไม้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35, รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 , นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 , นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์, นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย , นายฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ และระดับจังหวัด เข้าร่วมในพิธีเปิด และได้ร่วมปล่อยปลาลงในแปลงนาสาธิต การเลี้ยงปลาในนาข้าว ของศูนย์ ศพก พิชัย


  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (15,189)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (11,071) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,563) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,507) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (2,018) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,017) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,999) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,875) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,815) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,745) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,610) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,607) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,543) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,540) นายยก 4.0.. (1,503) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,492) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,477)  คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,397) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,395) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,380)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000