ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-02-05  |   ข่าววันที่: 2017-02-05 |  อ่าน: 1,859 ครั้ง
 

      วันนี้ (4 ก.พ. 60) เวลา 09.30 น. พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยพลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เครือข่ายการจัดการผลผลิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอพิชัย 
โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย พ.อ. สุรพงษ์ ดอกไม้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35, รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 , นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 , นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์, นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย , นายฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ และระดับจังหวัด เข้าร่วมในพิธีเปิด และได้ร่วมปล่อยปลาลงในแปลงนาสาธิต การเลี้ยงปลาในนาข้าว ของศูนย์ ศพก พิชัย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000