ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา ฉบับที่ 4/60 วันที่ 29 มกราคม 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา ฉบับที่ 4/60 วันที่ 29 มกราคม 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-01-29  |   ข่าววันที่: 2017-01-29 |  อ่าน: 516 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,489)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (9,935) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,243) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,131) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,752) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,718) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,615) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,583) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,579) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,567) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,527) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,464) นายยก 4.0.. (1,357) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,329)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,309) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,232) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,230) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,226) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,224) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,165)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000