ประชุมคณะกรรมการ Single Command จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/60

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ประชุมคณะกรรมการ Single Command จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/60 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |   ข่าววันที่: 2017-01-19 |  อ่าน: 765 ครั้ง
 

วันนี้ เวลา 14.00 น.คณะกรรมการ Single Command จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุม ครั้งที่ 1/60 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มีนายถาพร ณ นคร ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อติดตามงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวง เช่น การเกษตรแปลงใหญ่ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เหมาะสม  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่


  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (15,360)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (11,331) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,636) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,611) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (2,101) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (2,097) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,051) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,914) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,863) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,776) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,629) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,625) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,601) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,597) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,543) นายยก 4.0.. (1,532) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,517)  ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,423) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,421) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,410)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000