จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-28  |   ข่าววันที่: 2018-03-27 |  อ่าน: 498 ครั้ง
 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 สมัยที่ 2 ปี 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการพิจารณาจากใบสมัคร จำนวน 8 ราย และการเสนอแต่งตั้งกรรมกรรมผู้ทรงทรงคุณวุฒิ อีก 3 ราย ณ ห้องประชุม สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ผู้สมัครฯ ทั้ง 8 ราย เป็นคณะกรรมการฯ และเห็นชอบ แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ราย สำนักงานฯจะนำรายชื่อคณะกรรมการทั้งหมดเสนอต่อประธานคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ต่อไป ขอขอบคุณคณะกรรมการสรรหาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (13,337)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (8,597) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,925) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,463) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,456) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,415) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,401) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,360) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,316) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,217)  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,205) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,175) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,148) นายยก 4.0.. (1,135) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,043) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,022) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,015) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,011) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (993) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (945)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000