จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-28  |   ข่าววันที่: 2018-03-27 |  อ่าน: 611 ครั้ง
 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 สมัยที่ 2 ปี 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการพิจารณาจากใบสมัคร จำนวน 8 ราย และการเสนอแต่งตั้งกรรมกรรมผู้ทรงทรงคุณวุฒิ อีก 3 ราย ณ ห้องประชุม สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ผู้สมัครฯ ทั้ง 8 ราย เป็นคณะกรรมการฯ และเห็นชอบ แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ราย สำนักงานฯจะนำรายชื่อคณะกรรมการทั้งหมดเสนอต่อประธานคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ต่อไป ขอขอบคุณคณะกรรมการสรรหาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,662)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (10,241) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,306) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,306) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,819) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,783) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,675) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,665) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,635) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,612) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,553) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,501) นายยก 4.0.. (1,394) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,359)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,340) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,309) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,283) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,269) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,268) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,249)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000