ระดมความคิดสมาชิกแปลงใหญ่ปลาน้ำจืดเสริมประสิทธิภาพการจัดการแปลง

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ระดมความคิดสมาชิกแปลงใหญ่ปลาน้ำจืดเสริมประสิทธิภาพการจัดการแปลง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-03-05  |   ข่าววันที่: 2018-03-06 |  อ่าน: 489 ครั้ง
 

วันนี้ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายนิพนธ์ อุปการรัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเกษตรอำเภอพิชัย ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เข้าประชุมระดมความคิด ชี้แจง การจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแปลงใหญ่ปลาน้ำจืด (ปลานิล) อำเภอพิชัย โดยมีนายโชคชัย เผ่าชู ประมงอำเภอพิชัย ในฐานะผู้จัดการแปลง และผู้จัดการแปลงฝ่ายเกษตรกรและสมาชิก จำนวน 54 ราย เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบประเด็น ปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเตรียมแผนการเสนอโครงการ และการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตในกลุ่มแปลงใหญ่


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (12,624)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (8,013) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,737) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,333) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,306) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,280) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,258) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,239) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,176) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,156)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,073) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,067) นายยก 4.0.. (1,018) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (996) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (957) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (901) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (900) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (872) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (847) จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล.. (838)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000