ระดมความคิดสมาชิกแปลงใหญ่ปลาน้ำจืดเสริมประสิทธิภาพการจัดการแปลง

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ระดมความคิดสมาชิกแปลงใหญ่ปลาน้ำจืดเสริมประสิทธิภาพการจัดการแปลง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-05  |   ข่าววันที่: 2018-03-06 |  อ่าน: 648 ครั้ง
 

วันนี้ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายนิพนธ์ อุปการรัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเกษตรอำเภอพิชัย ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เข้าประชุมระดมความคิด ชี้แจง การจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแปลงใหญ่ปลาน้ำจืด (ปลานิล) อำเภอพิชัย โดยมีนายโชคชัย เผ่าชู ประมงอำเภอพิชัย ในฐานะผู้จัดการแปลง และผู้จัดการแปลงฝ่ายเกษตรกรและสมาชิก จำนวน 54 ราย เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบประเด็น ปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเตรียมแผนการเสนอโครงการ และการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตในกลุ่มแปลงใหญ่


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,489)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (9,935) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,243) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,131) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,752) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,718) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,615) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,583) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,579) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,567) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,527) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,464) นายยก 4.0.. (1,357) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,329)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,309) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,232) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,230) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,226) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,224) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,165)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000