ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-01-10  |   ข่าววันที่: 2017-01-10 |  อ่าน: 1,499 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,267)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (9,448) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,169) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,064) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,674) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,643) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,552) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,535) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,499) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,474) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,465) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,429) นายยก 4.0.. (1,311) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,284)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,249) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,176) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,163) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,161) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,155) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (1,112)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000