ให้บริการประชาชน ณ จุดบริการร่วมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ให้บริการประชาชน ณ จุดบริการร่วมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-01-03  |   ข่าววันที่: 2017-01-03 |  อ่าน: 635 ครั้ง
 

วันนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่เวรให้บริการประชาชน ที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการบูรณาการร่วมของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ใน 2 จุดบริการ คือ จุดบริการเส้นทางหลวงที่ 11สายเอเซีย พิษณุโลก-แพร่ ทีหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ และ ที่จุดบริการเส้นทางรอง สุโขทัย-อุตรดิตถ์ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ บ้านตลิ่งต่ำ ต ด่านแม่คำมัน อ ลับแล โดยสนับสนุนเครื่องดื่ม และกาแฟ รวมถึงแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ กฎหมายด้านการประมง ตาม พรก พ.ศ.2558 และคู่มือด้านการประมงอื่น ๆ ตามที่ผู้สนใจ


  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,390)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (9,662) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,203) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,100) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,711) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,684) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,589) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,563) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,530) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,527) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,514) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,444) นายยก 4.0.. (1,333) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,310)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,280) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,204) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,198) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,195) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,194) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (1,135)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000