ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ปีงบประมาณ 2564 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางสาวกันนิกา สมหวัง

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ปีงบประมาณ 2564 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางสาวกันนิกา สมหวัง 


ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ปีงบประมาณ 2564 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ชื่อศูนย์/ฟาร์ม : ฟาร์มพอดี

ชื่อเจ้าของศุนย์ : นางสาวกันนิกา สมหวัง

ที่ตั้ง : 218/5 หมู่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

กิจจกรรม : เลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000    fpo.uttaradit@gmail.com   055444223,0882781367   055411372