อบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

อบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2016-12-27  |   ข่าววันที่: 2016-12-28 |  อ่าน: 553 ครั้ง
 

วันนี้ 28 ธันวาคม 2559 นายภาณุวิชญ์ กันทะ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมเกษตรกจำนวน 60 ราย ในโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์ 


  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,683)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (10,248) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,309) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,309) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,828) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,784) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,676) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,665) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,635) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,612) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,553) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,502) นายยก 4.0.. (1,394) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,360)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,341) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,310) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,284) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,270) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,269) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,257)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000