วันที่ 9 ต.ค.62 เวลา 09.00น.

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

วันที่ 9 ต.ค.62 เวลา 09.00น. 

บทความ

 เผยเเพร่: 2019-10-09  |   ข่าววันที่: 2019-10-09 |  อ่าน: 342 ครั้ง
 

วันที่ 9 ต.ค.62 เวลา 09.00น.นายสมรรถชัย ทองคำชุม หน.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายมณเฑียร กันธิยะ นายชินวัฒน์ จิน๊ะหล้า
และนางจันทนา ขันธ์เล็ก ปอ.แม่ทะ ร่วมชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรโครงการ Agri -map ปี2563 พื้นที่ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ พร้อมทั้งคัดเลือกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ปี63 พื้นที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (2,159)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,292) วาระงานผู้บริหาร.. (1,154) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (1,019) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (886) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (852) ประวัติหน่วยงาน.. (844) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (787) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (695) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (594) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (589) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (586) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (582) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (577) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (564) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (553) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (524)  อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (497) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (495) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินแบบพัฒนา งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2561.. (473)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000