วันที่ 9 ต.ค.62 เวลา 09.00น.

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

วันที่ 9 ต.ค.62 เวลา 09.00น. 

บทความ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-10-09  |   ข่าววันที่: 2019-10-09 |  อ่าน: 82 ครั้ง
 

  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันที่ 9 ต.ค.62 เวลา 09.00น.นายสมรรถชัย ทองคำชุม หน.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายมณเฑียร กันธิยะ นายชินวัฒน์ จิน๊ะหล้า
และนางจันทนา ขันธ์เล็ก ปอ.แม่ทะ ร่วมชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรโครงการ Agri -map ปี2563 พื้นที่ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ พร้อมทั้งคัดเลือกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ปี63 พื้นที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (1,755)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,027) วาระงานผู้บริหาร.. (909) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (752) ประวัติหน่วยงาน.. (651) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (626) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (605) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (530) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (472) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (466) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (457) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (419) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (412) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (390)  โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (377) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (377) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (372) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (354) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (342) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เถิน).. (315)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000