วันที่ 9 ต.ค.62 เวลา 09.00น. 

บทความ


วันที่ 9 ต.ค.62 เวลา 09.00น.นายสมรรถชัย ทองคำชุม หน.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายมณเฑียร กันธิยะ นายชินวัฒน์ จิน๊ะหล้า
และนางจันทนา ขันธ์เล็ก ปอ.แม่ทะ ร่วมชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรโครงการ Agri -map ปี2563 พื้นที่ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ พร้อมทั้งคัดเลือกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ปี63 พื้นที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ