โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดิน อ.เมืองลำปาง #1

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดิน อ.เมืองลำปาง #1 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ