ปลาเรืองแสง Fluorescent fish สัตว์น้ำ GMOs

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


ปลาเรืองแสง Fluorescent fish สัตว์น้ำ GMOs ปลาเรืองแสง

Fluorescent fish

สัตว์น้ำ GMOs

ปลาเรืองแสง

ปลาที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (Gentically Modified Organisms : GMOs)

กระบวนการ

เทคนิคการนำยีนส์ที่ได้จากแมงกะพรุนหรือดอกไม้ทะเลบางชนิดไปใส่ไว้ใน DNA ที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของปลาและจะสร้างโปรตีนที่มีลักษณะเด่นขึ้นมา เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงไฟ BLACKLIGHT จะทำให้ตัวปลาเรืองแสงสะท้อนขึ้นมาเกิดแปลกตา สวยงาม สีเรืองแสงที่มีการค้าในปัจจุบัน มี ๖ สี ได้แก่ สีเขียว สีฟ้า สีแดง สีส้ม สีชมพู สีม่วง

ผลกระทบ

- ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนทางพันธุกรรมกับชนิดพันธุ์ที่มีในท้องถิ่น

- มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆจากนานาชาติ

สายพันธุ์ที่พบเบื้องต้น

ปลาเสือเยอรมัน

ปลาม้าลาย

ปลาเสือสุมาตรา

ปลากาแดง

ด้านกฎหมาย

ตามมาตรา ๖๕ และ มาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศ มีโทษทั้งจำคุก ไม่เกิน ๑ ๒ ปี ปรับไม่เกิน ๑ ๒ ล้านบาท

หากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ผู้ประกอบการปลาสวยงาม และกลุ่มลูกค้าท่านใดที่เพาะเลี้ยงและมีครอบครองอยู่ขอให้ส่งให้กับ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ กันยายน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

                        สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง  โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๐๕ ๐๕๔-๒๖๕๐๕๖

                        ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง โทร.๐๕๔-๘๒๕๕๙๔

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ