วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายสมรรถชัย ทองคำชุม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายมณเฑียร กันธิยะ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น๓ ศุนย์ราชการจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ