วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายสมรรถชัย ทองคำชุม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายมณเฑียร กันธิยะ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น๓ ศุนย์ราชการจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "Fisheries Shop" ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์   381   ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) และ ประ...  275  กรมประมง เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 65 #เตือน!! เกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมรับมือ ปัญหาภั...  271  ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง   269  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ...  254  ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ ชนิด    143  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง   130  No Gift Policy    86  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้...  86  No Gift Policy    83


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ