เข้ารับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


เข้ารับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม วันจันทร์ที่ 28 มิ.ย.64 เวลา 14.30 -16.00 น สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง นำโดย นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน และคณะกรรมการแหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม บึงหนองบัว ม.4 อ.งาว จ.ลำปาง เข้ารับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน "หนองบัวพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ชุมชนก้าวไกล สร้างรายได้จากการมีส่วนร่วม"จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการฯ) หรือ ก.พ.ร ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยท่านเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง โดยระบบ Zoom Meeting ระหว่าง กรมประมง ผู้ประเมิน ก.พ.ร.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ