ประกาศ

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

ประกาศ 

บทความ

 เผยเเพร่: 2021-03-15  |   ข่าววันที่: 2021-03-15 |  อ่าน: 98 ครั้ง
 

?? ประกาศ เกษตรกรภายใต้ “โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.)” ที่ยังไม่ลงลูกกุ้ง ขอให้เร่งติดต่อโรงเพาะฟักฯ ในโครงการฯ เพื่อติดต่อซื้อขายและลงลูกกุ้ง “ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564”

???????? หากเกษตรกรมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่ หรือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ?? โทร. 0 2940 6295 และ 0 2561 3997


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (2,225)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,338) วาระงานผู้บริหาร.. (1,186) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (1,067) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (937) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (896) ประวัติหน่วยงาน.. (871) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (813) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (738) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (624) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (616) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (615) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (607) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (604) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (594) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (583) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (552)  อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (522) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (520) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินแบบพัฒนา งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2561.. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000