จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชนแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชนแปลงใหญ่ 

บทความหน้าหลัก


วันที่ 9 เมษายน 2560สนง.เกษตรอำเภอบางปะอิน จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชนแปลงใหญ่(ข้าว)ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน มีหน่วยงานร่วมบูรณาการชี้แจง ทำความเข้าใจกับสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวข้อง มี สหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยข้าว ชลประทาน  ประมง และธกส. จีงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่   306   ประชาสัมพันธ์!!!ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน   241  ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   221  ประชาสัมพันธ์!!!พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   206  ประชาสัมพันธ์!!!การเปรียบเทียบปรับตามพระราชำหนดการประมง 2558   201  ประชาสัมพันธ์!!!ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้...  181  ประชาสัมพันธ์!!!ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพ...  165  ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ   163  ประชาสัมพันธ์!!!สำรวจแหล่งน้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดท้องถิ่นเพื่อสร้างร...  151  ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่   135

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    fpo-ayutthaya@dof.in.th   035-335085,035-336548   035-335085   แฟนเพจ