จัดทำประชาคมกำหนดเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่บริเวณวังสบก้อ ม.3,4 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

จัดทำประชาคมกำหนดเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่บริเวณวังสบก้อ ม.3,4 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-08-30  |   ข่าววันที่: 2017-08-16 |  อ่าน: 406 ครั้ง
 

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลก้อ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ม.3,4  ได้จัดทำประชาคมเพื่อกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณวังสบก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

  •  Hits 10 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (1,930)  ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง).. (1,626) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน .. (1,451) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (1,097) ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัดลำพูน.. (1,050) ออกตรวจติดตามฟาร์มจระเข้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน.. (980) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 .. (963) เปิดงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ออม “อุ่นใจ” กับกองทุนประกันสังคม.. (830) นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (753) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่.. (747)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน