นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-04-21  |   ข่าววันที่: 2017-04-19 |  อ่าน: 809 ครั้ง
 

วันที่ 19 เมษายน 2560 นายธวัช วีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขตจังหวัดลำพูน

1. ผู้เลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำกวง  อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

            1. นายสนอง  กมลธง  61 ม.5 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน เลี้ยงปลาทับทิม จำนวน 7 กระชัง

            2. นายพิรัตน์  กันทะธง 114 ม.7 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน เลี้ยงปลาทับทิม จำนวน 12 กระชัง พบปลาที่เลี้ยงในกระชังอยู่ในสภาพปกติ น้ำที่เลี้ยงอยู่สภาพที่เลี้ยงปลาได้ดี

2.ผู้เลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำปิง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

            1. นายสัญญา  ลวงระแหง 51/1 ม.3 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง เลี้ยงปลาดุก จำนวน 10 กระชัง

            2. นางแสงจันทร์  วงศ์ด้วง 72 ม.2 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง เลี้ยงปลาทับทิม จำนวน 18 กระชัง พบปลาที่เลี้ยงในกระชังอยู่ในสภาพปกติ น้ำที่เลี้ยงอยู่ในสภาพที่เลี้ยงปลาได้ดี

  •  Hits 10 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (2,009)  ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง).. (1,719) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน .. (1,512) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (1,158) ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัดลำพูน.. (1,122) ออกตรวจติดตามฟาร์มจระเข้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน.. (1,037) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 .. (1,027) เปิดงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ออม “อุ่นใจ” กับกองทุนประกันสังคม.. (896) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่.. (829) นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (809)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน