ขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

ขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-08-01  |   ข่าววันที่: 2018-08-01 |  อ่าน: 340 ครั้ง
 

วันที่ 1 ส.ค.2561 นายสุริยา รัตนวรรณี ประมงอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและผู้นำท้องถิ่น ดำเนินการประชาคมเพื่อขอมติจากประชาชนในท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เรื่องขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ อสม. หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ สำหรับเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานฯ รวมทั้งบ้านพัก รั้วรอบบริเวณราชการ มีขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน ผลการประชาคมลงประชามติเป็นเอกฉันท์ ให้สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ใช้พื้นที่เป็นสถานที่ตั้งราชการได้อย่างถาวร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา และสถานท... (469)   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแ... (314)  ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแห... (295)  ประกาศกรมประมง  (271)  สถานที่จัดสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ในวันอ... (240)  ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบ... (238)  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งย... (235)  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีส่วนร... (225)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   (211)  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่ง... (209)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน