ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-05-01  |   ข่าววันที่: 2018-05-01 |  อ่าน: 1,558 ครั้ง
 

กติกาการประกวด

๑. แบ่งการประกวดเป็น ๓ ระดับ โดย 1 โรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 10 คน คนละ 1 ภาพ

             ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

             ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

             ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒. ภาพขนาด ๑๕x๒๒ นิ้ว ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ (ไม่มีกรอบต้องเป็นภาพแนวนอนเท่านั้น)

๓. การนำเสนอผลงาน ไม่จำกัดเทคนิคสามารถใช้สีได้ทุกประเภท

๔. ส่งผลงานได้ ๒ ช่องทางคือ

              -  ทางไปรษณีย์จ่าหน้าซอง กรมประมง  สำนักงานเลขานุการกรม  ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์  

                  ที่อยู่ เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร ๐๒-๕๗๙ ๘๙๗๕

  • หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่ ชั้น 1 ตึกจุฬาภรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง

๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมประมง                

๖. ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล  ขอรับคืนได้ในวันและเวลาราชการ ภายในเดือน กรกฏาคม ถึงสิงหาคม ๒๕๖๑

 

รางวัลและการรับรางวัล

๑. รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  พร้อมเงินสด ๕,๐๐๐ บาท  ๓ รางวัล

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด ๓,๐๐๐ บาท ๓ รางวัล

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด ๒,๐๐๐ บาท ๓ รางวัล

๔. รางวัลชมเชย รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด ๗๐๐ บาท ๑๕ รางวัล

เปิดรับผลงานตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน ๒๕๖๑ ตัดสิน วันที่ 28  มิถุนายน ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่                                                                                               

โทร ๐๒๕๗๙ ๘๙๗๕

Download กติกา,ใบสมัคร, ประกาศผลการตัดสิน ได้ที่ www.fisheries.go.th


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (1,835)  ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง).. (1,558) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน .. (1,417) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (1,025) ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัดลำพูน.. (989) ออกตรวจติดตามฟาร์มจระเข้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน.. (935) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 .. (884) เปิดงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ออม “อุ่นใจ” กับกองทุนประกันสังคม.. (798) นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (726) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง และฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่ จ.. (704) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่.. (696) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอป่าซาง ดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ล.. (694) แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29.. (690) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอป่าซาง ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง .. (678) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามเท.. (632) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ให้คำแนะนำกา.. (623) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง.. (598) นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ ประจิน จันตอง ตรวจติดตามเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไย อำเภอแม่ทา จังหว.. (587) ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง.. (582) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมงาน Field day อ.แม่ทา จ.ลำพูน.. (576)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน