ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-05-01  |   ข่าววันที่: 2018-05-01 |  อ่าน: 1,375 ครั้ง
 

กติกาการประกวด

๑. แบ่งการประกวดเป็น ๓ ระดับ โดย 1 โรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 10 คน คนละ 1 ภาพ

             ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

             ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

             ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒. ภาพขนาด ๑๕x๒๒ นิ้ว ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ (ไม่มีกรอบต้องเป็นภาพแนวนอนเท่านั้น)

๓. การนำเสนอผลงาน ไม่จำกัดเทคนิคสามารถใช้สีได้ทุกประเภท

๔. ส่งผลงานได้ ๒ ช่องทางคือ

              -  ทางไปรษณีย์จ่าหน้าซอง กรมประมง  สำนักงานเลขานุการกรม  ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์  

                  ที่อยู่ เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร ๐๒-๕๗๙ ๘๙๗๕

  • หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่ ชั้น 1 ตึกจุฬาภรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง

๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมประมง                

๖. ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล  ขอรับคืนได้ในวันและเวลาราชการ ภายในเดือน กรกฏาคม ถึงสิงหาคม ๒๕๖๑

 

รางวัลและการรับรางวัล

๑. รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  พร้อมเงินสด ๕,๐๐๐ บาท  ๓ รางวัล

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด ๓,๐๐๐ บาท ๓ รางวัล

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด ๒,๐๐๐ บาท ๓ รางวัล

๔. รางวัลชมเชย รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด ๗๐๐ บาท ๑๕ รางวัล

เปิดรับผลงานตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน ๒๕๖๑ ตัดสิน วันที่ 28  มิถุนายน ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่                                                                                               

โทร ๐๒๕๗๙ ๘๙๗๕

Download กติกา,ใบสมัคร, ประกาศผลการตัดสิน ได้ที่ www.fisheries.go.th


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (1,576)  ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง).. (1,375) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน .. (1,220) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (870) ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัดลำพูน.. (853) ออกตรวจติดตามฟาร์มจระเข้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน.. (812) เปิดงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ออม “อุ่นใจ” กับกองทุนประกันสังคม.. (722) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 .. (708) นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (622) แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29.. (591) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง และฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่ จ.. (590) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่.. (581) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามเท.. (558) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอป่าซาง ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง .. (549) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอป่าซาง ดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ล.. (541) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ให้คำแนะนำกา.. (531) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง.. (521) นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ ประจิน จันตอง ตรวจติดตามเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไย อำเภอแม่ทา จังหว.. (509) ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง.. (499) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมงาน Field day อ.แม่ทา จ.ลำพูน.. (478)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน