ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน สำนักงานประมงจังลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมเปิดจับผลผลิตโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หนองงิ้วงก บ้านป่าจี้

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน สำนักงานประมงจังลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมเปิดจับผลผลิตโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หนองงิ้วงก บ้านป่าจี้  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-04-05  |   ข่าววันที่: 2018-04-04 |  อ่าน: 426 ครั้ง
 

วันที่ 4 เม.ย. 61 เวลา14.00 น. นายธวัช  ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เรือโท นพดล จันทรมณี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายเกษณริณร์ จอมกาศ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังลำพูน และนายสมพร เลิศพรกุลรัตน์  นักวิชาการประมงพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมเปิดจับผลผลิตโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หนองงิ้วงก บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมีท่านสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอลี้ เทศบาลตำลบป่าจี้ โรงเรียนบ้านป่าจี้ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  160  สรุปการเก็บข้อมูลผลิต โดยบันทึกชนิด จำนวนปริมาณผลผลิต ชั่ง วัดขนาดปลา ซึ่งจับด้วยวิธีการเปิดขายบัตรตกปลาภายใต้การบริหารจัดการแหล่งน้ำของคณะกรรมการ
แหล่งน้ำชุมชนบ้านป่าจี้ 
1. วันที่ 3เมษายน 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  รวม 150 คน ผู้ตกปลา จำนวน 70 คน ใช้เบ็ด 140 คัน 
บัตรตกปลาราคา 50บาท /คัน ได้เงินรวม 7,000ผู้ตก บาท ผลิตสัตว์น้ำที่จับได้ทั้งหมด 150 กิโลกรัม
2.วันที่ 4เมษายน 2561  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 160 คน ผู้ตกปลา จำนวน 60 คน ใช้เบ็ด  65 คัน
ขายบัตรรตกปลาาคา 50 บาท สำหรับเบ็ดหน้าดิน และบัตรราคา100 บาท สำหรับเบ็ดชิงหลิวเบ็ดมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน  รวมเบ็ดจำนวน  660 คัน จัดเก็บรายได้เป็นเงิน 6,8000 บาท ผลผลิตปลาที่จับได้รวมประมาณ 170  กิโลกรัม 
ผลผลิตส่วนใหญ่ ได้แก่ปลานวลจันทร์เทศ ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลานิล


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (1,446)  ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง).. (1,265) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน .. (1,149) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (793) ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัดลำพูน.. (790) ออกตรวจติดตามฟาร์มจระเข้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน.. (734) เปิดงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ออม “อุ่นใจ” กับกองทุนประกันสังคม.. (673) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 .. (648) นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (568) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่.. (533) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง และฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่ จ.. (529) แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29.. (525) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามเท.. (518) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอป่าซาง ดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ล.. (487) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอป่าซาง ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง .. (484) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง.. (471) นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ ประจิน จันตอง ตรวจติดตามเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไย อำเภอแม่ทา จังหว.. (467) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ให้คำแนะนำกา.. (461) ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง.. (457) ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (432)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน