หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง ประมงอำเภอเมืองลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนประมงท้องถิ่น ณ อ่างเก็บน้ำแม่เส้า

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง ประมงอำเภอเมืองลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนประมงท้องถิ่น ณ อ่างเก็บน้ำแม่เส้า 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-05  |   ข่าววันที่: 2018-02-27 |  อ่าน: 381 ครั้ง
 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสุริยา รัตนวรรณี ประมงอำเภอเมือง พร้อมด้วยนายเกษณริณร์ จอมกาศ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับ นายยุทธนา ศรีสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง ดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนประมงท้องถิ่น ณ อ่างเก็บน้ำแม่เส้า ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดย มอบและปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 3,000 ตัว ลงอนุบาลในกระชังเพื่อให้ได้ขนาดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ และปล่อยปลานิลแดง ขนาด 40 กรัม จำนวน 120 ตัว ลงกระชังเพื่อเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ และขยายพันธุ์ไว้สำหรับปล่อยในแหล่งน้ำภายในชุมชนต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (1,841)  ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง).. (1,559) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน .. (1,419) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (1,028) ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัดลำพูน.. (992) ออกตรวจติดตามฟาร์มจระเข้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน.. (938) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 .. (887) เปิดงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ออม “อุ่นใจ” กับกองทุนประกันสังคม.. (798) นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (727) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง และฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่ จ.. (705) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่.. (698) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอป่าซาง ดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ล.. (695) แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29.. (691) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอป่าซาง ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง .. (679) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามเท.. (633) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ให้คำแนะนำกา.. (629) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง.. (605) นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ ประจิน จันตอง ตรวจติดตามเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไย อำเภอแม่ทา จังหว.. (589) ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง.. (583) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมงาน Field day อ.แม่ทา จ.ลำพูน.. (582)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน