สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงของจังหวัดลำพูน Fisherman market ในงาน เทศกาลลำใยลำพูน

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงของจังหวัดลำพูน Fisherman market ในงาน เทศกาลลำใยลำพูน 

ประชาสัมพันธ์


วันที่  5-14  สิงหาคม 2565  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงของจังหวัดลำพูน Fisherman market ในงาน เทศกาลลำใยลำพูน หอการค้าแฟร์ ครั้งที่  14  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพ 
ณ พื้นที่เอกชน อำเภอเมือง ลำพูน โดยมี นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์เป็นประธานเปิดงานและมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ Fisherman market @ Lamphun    143   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู...  123  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่...  107  ช่องทางแจ้งปัญหา   82  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร...  81  ประชาสัมพันธ์ Fisherman Shop @ Lamphun    76  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 1/2566   72  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้มารับมาบริก...  71  ประชาสัมพันธ์ Fisherman market @ Lamphun    71  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหว...  68


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ