สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง Fisherman Market / Fisherman Shop @ Lamphun

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง Fisherman Market / Fisherman Shop @ Lamphun 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โดย นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง Fisherman Market / Fisherman Shop @ Lamphun ของกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูน, องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลบ้านก้อ (กลุ่มแปรรูป)  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงดงหลวง เพื่อสร้างช่องทางและกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมงสู่ผู้บริโภค  เช่นปลาส้มสูตรโบราณ ปลาสังกะวาดรมควัน ปลาสังกะวาดคลุกเกลือ น้ำพริกปลาสังกะวาดย่าง ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และส่งเสริมก...  133   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ครั้งที่...  127  ประชาสัมพันธ์ Fisherman market @ Lamphun    124  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปล...  118  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค...  116  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื...  108  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน !! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปรปรวน เตือน...  106  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ Fisherman Market /Fisherm...  93  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปล...  87  ประชาสัมพันธ์ fisherman market /fisherman shop @lamphun เพื่อสร้างช่องทางกระจายส...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ