สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)  และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โคกหนองนาโมเดล จังหวัดลำพูน

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)  และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โคกหนองนาโมเดล จังหวัดลำพูน 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ (10 มิถุนายน 2565) นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน  มอบหมายให้นางสาวโสพิศ มะสะ ประมงอำเภอป่าซาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
ออกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)  และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
โคกหนองนาโมเดล จังหวัดลำพูน ของรายนายเทวิน จอมพันธ์ พื้นที่ หมู่บ้านน้ำดิบน้อย หมู่ 6 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริม
ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ Fisherman market @ Lamphun    137   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู...  120  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปล...  107  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่...  94  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร...  79  ช่องทางแจ้งปัญหา   78  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้มารับมาบริก...  68  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหว...  66  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในพื...  63  ประชาสัมพันธ์ Fisherman Shop @ Lamphun    63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ