สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้านค้า Fisherman Shop @ BangKhen ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้านค้า Fisherman Shop @ BangKhen ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

ประชาสัมพันธ์


วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน นายกเทศบาลตำบลริมปิงและประประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้านค้า Fisherman Shop @ BangKhen ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และดร.เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในส่วนของจังหวัดลำพูนได้ร่วมเปิด Fisherman Shop @ Lamphun ณ ตลาดนัดชุมชนบ้านสบปะ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  มีนางยอดขวัญ วิภาคกิจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย อาทิ ปลาส้มเวียงดงหลวง ปลาสังกะวาดรมควัน อ่องปู ขนมกรอบเค็มสังกะวาด น้ำพริกปลาย่าง ฯลฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางกระ...  648   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์คู่มือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองมาตร...  223  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าประมง ผ่านเว็บไซต์ Fish...  215  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ...  215  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น   200  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพู...  185  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ใ...  184  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ครั้งที่...  165  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงข้อมูลโครงการตามแผนป...  164  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กรมประมง เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง” หวั่น!! ป...  163


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ