สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้านค้า Fisherman Shop @ BangKhen ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้านค้า Fisherman Shop @ BangKhen ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

ประชาสัมพันธ์


วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน นายกเทศบาลตำบลริมปิงและประประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้านค้า Fisherman Shop @ BangKhen ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และดร.เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในส่วนของจังหวัดลำพูนได้ร่วมเปิด Fisherman Shop @ Lamphun ณ ตลาดนัดชุมชนบ้านสบปะ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  มีนางยอดขวัญ วิภาคกิจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย อาทิ ปลาส้มเวียงดงหลวง ปลาสังกะวาดรมควัน อ่องปู ขนมกรอบเค็มสังกะวาด น้ำพริกปลาย่าง ฯลฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางการ...  156   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังข...  129  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้านFisherman Market เพื่อสร้างช่องทางการกระจายผลิ...  124  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ครั้งที่...  117  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางการ...  117  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จำหน่ายภายในร้าน Fisherman Shop@ Lamphun พื้นที่ตำบลสบ...  116  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง Fish...  115  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ ตามพระราชกำหนดก...  112  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพ...  110  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกา...  110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ