สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ ๑

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ ๑  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-01-29  |   ข่าววันที่: 2018-01-29 |  อ่าน: 319 ครั้ง
 

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ ๑ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (1,930)  ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง).. (1,627) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน .. (1,451) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (1,097) ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัดลำพูน.. (1,050) ออกตรวจติดตามฟาร์มจระเข้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน.. (980) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 .. (963) เปิดงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ออม “อุ่นใจ” กับกองทุนประกันสังคม.. (830) นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (753) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่.. (747)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน