สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกพื้นที่ตรวจสอบที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ลำน้ำแม่ทาบริเวณฝายกิ่งมื่น

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกพื้นที่ตรวจสอบที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ลำน้ำแม่ทาบริเวณฝายกิ่งมื่น 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-01-29  |   ข่าววันที่: 2018-01-24 |  อ่าน: 578 ครั้ง
 

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โดยนายปกรณ์ คุณมี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสุริยา รัตนวรรณี ประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกพื้นที่ตรวจสอบที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ลำน้ำแม่ทาบริเวณฝายกิ่งมื่น ม.5 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง ,ลำน้ำแม่สารบริเวณหน้าวัดเสาหิน ม.4 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง, ประสานงานในการจัดทำเวทีประชาคมเทศบาลตำบลเหมือง เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน, ตรวจติดตามฟาร์เลี้ยงจระเข้ นายเชิดศักดิ์ ปินทา ม.3 ต.หนองหนาม อ.เมือง, เยี่ยมฟาร์มเลี้ยงปลาดุก นางพรทิพย์ ปินทา ต.หนองหนาม อ.เมือง และเยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย ประเวชฟาร์ม ต.เหมืองจี้ อ.เมือง ผลการติดตามที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ทางท้องถิ่น ท้องที่จะดำเนินการจัดประชาคมในวันที่ 8 ก.พ. 61(ต.ศรีบัวบาน) ส่วนตำบลเหมืองจี้จะประสานมาอีกครั้งหนึ่ง ฟาร์มจระเข้มีความมั่นคงแข็งแรง ฟาร์มปลาดุกราคาปากบ่อค่อนข้างต่ำ(40 บาท/กิโลกรัม) ฟาร์มปลาหมอไทยขายได้ตามปกติเพราะเกษตรกรแปรรูปขายเอง ใช้วิธีทยอยจับขายหน้าร้าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา และสถานท... (469)   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแ... (314)  ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแห... (295)  ประกาศกรมประมง  (271)  สถานที่จัดสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ในวันอ... (240)  ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบ... (238)  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งย... (235)  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีส่วนร... (225)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   (211)  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่ง... (209)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน