กรมประมง โดยสำนักงานเลขานุการกรม  จัดการฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 2

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

กรมประมง โดยสำนักงานเลขานุการกรม  จัดการฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-01-29  |   ข่าววันที่: 2018-01-23 |  อ่าน: 385 ครั้ง
 

วันที่ ๒๓ มกราคม 2561   กรมประมง โดยสำนักงานเลขานุการกรม  จัดการฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 2. ให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงจากทั่วประเทศ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน นางสาวกนกพลอย แก้วสีอ่อน เจ้าพนักงานประมง ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายวิสูตร ศศิวิมล เลขานุการกรม เป็นประธานในพิธี และ นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นผู้กล่าวรายงาน...เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา และสถานท... (469)   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแ... (314)  ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแห... (295)  ประกาศกรมประมง  (271)  สถานที่จัดสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ในวันอ... (240)  ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบ... (238)  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งย... (235)  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีส่วนร... (225)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   (211)  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่ง... (209)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน