สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดูสถานที่ตัวอย่างเพื่อดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง อ่างเก็บน้ำหนองงิ้วงก

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดูสถานที่ตัวอย่างเพื่อดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง อ่างเก็บน้ำหนองงิ้วงก 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-11-07  |   ข่าววันที่: 2017-11-06 |  อ่าน: 256 ครั้ง
 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการด้านการประมงภาคเหนือ โดยมี นายชนนวัฒน์ อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด้านการประมงภาคเหนือ นายปกรณ์ คุณมี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฯ และนายสุริยา รัตนวรรณี ประมงอำเภอลี้ ดูสถานที่ตัวอย่างเพื่อดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง อ่างเก็บน้ำหนองงิ้วงก หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และมีการกำหนดจัดฝึกอบรมผู้นำชุมชนเครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมงประจำภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕๐ คน ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (1,202)  ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง).. (1,071) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน .. (1,016) ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัดลำพูน.. (688) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (674) ออกตรวจติดตามฟาร์มจระเข้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน.. (589) เปิดงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ออม “อุ่นใจ” กับกองทุนประกันสังคม.. (574) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 .. (512) นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (464) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามเท.. (448) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่.. (420) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง และฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่ จ.. (418) แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29.. (407) ตารางปฏิบัติงานสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน .. (406) นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ ประจิน จันตอง ตรวจติดตามเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไย อำเภอแม่ทา จังหว.. (392) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง.. (380) ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง.. (374) ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (370) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอป่าซาง ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง .. (358) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอป่าซาง ดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ล.. (353)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน