สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบและเกษตรตำบล รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง โครงการ ๕ ประสาน

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบและเกษตรตำบล รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง โครงการ ๕ ประสาน 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-11-02  |   ข่าววันที่: 2017-10-19 |  อ่าน: 368 ครั้ง
 

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โดยมี นายวรเมศ บุญยัง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบและเกษตรตำบล รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (1,930)  ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง).. (1,626) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน .. (1,451) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (1,097) ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัดลำพูน.. (1,050) ออกตรวจติดตามฟาร์มจระเข้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน.. (980) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 .. (963) เปิดงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ออม “อุ่นใจ” กับกองทุนประกันสังคม.. (830) นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (753) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่.. (746)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน