ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสง่า คำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด  ณ ห้องประชุมแก่งกระเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับทราบสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 และมาตรการป้องกันและชี้แจงข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและขนส่งสินค้าประมงในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ที่ขนส่งมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด โดยที่ประชุมจะกำหนดเป็นมาตรการขนย้ายสินค้าในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19  ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   184   อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    142  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   111  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  109  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  109  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  107  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    103  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   95  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    89  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ