มอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูป (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563)

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


มอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูป (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563) มอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูป (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563)..คลิก

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายวิสันต์  แสงสิงห์ ประมงอำเภอคำชะอี พร้อมด้วย นายปรีชา ขันน้ำเที่ยง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน มอบปัจจัยการผลิต (กระชังบกรายละ 1 ผืน อาหารปลาดุกรายละ 2 กระสอบ) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูป (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563) จำนวน 100 คน  พื้นที่ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี และตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง 

และวันที่ 9 กันยายน 2563 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายวสันต์  ตรุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายวิสันต์  แสงสิงห์ ประมงอำเภอคำชะอี นายวัชรพงษ์  มั่นหมาย ประมงอำเภอดงหลวง นายปรีชา ขันน้ำเที่ยง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายวัชรพล ลาภอาษา นักวิชาการประมง มอบปัจจัยการผลิต (ปลาดุกบิ๊กอุยรายละ 600 ตัว) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูป (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563) จำนวน 100 คน  พื้นที่ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี และตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ  จำนวนผู้อ่าน 150  ร่วมกิจกรรม  ร่วมกิจกรรม   จำนวนผู้อ่าน 147 ปล่อยปลาเอินคืนถิ่น  ปล่อยปลาเอินคืนถิ่น   จำนวนผู้อ่าน 119 ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ Zoning by Agri Map  ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ Zoning by Agri Map   จำนวนผู้อ่าน 114 มอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) มอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GA... จำนวนผู้อ่าน 108 ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลงตามโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) แปลงดำเนินการ ปี 2566 ครั้งที่ 1/2565 ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลงตามโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) แป... จำนวนผู้อ่าน 89 ประมงมุกดาหารร่วมบริการจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ประมงมุกดาหารร่วมบริการจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 86 ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  จำนวนผู้อ่าน 80 ร่วมคาราวานน้ำใจของขัวญปีใหม่จากใจชาวมุกดาหาร ร่วมคาราวานน้ำใจของขัวญปีใหม่จากใจชาวมุกดาหาร  จำนวนผู้อ่าน 79 ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกษตรกรโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ปีงบประมาณ 2566 อำเภอคำชะอี ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกษตรกรโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ปีงบประมาณ 2... จำนวนผู้อ่าน 68


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

  รายละเอียด 194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000  email  Fpo-mukdahan@dof.in.th  โทรศัพท์ 042611604  FAX 042615424  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6